avatar-blues-kvhbf_2019_vitrine_lennartsson_1b_120dpi