avatar-blues-kvhbf_2019_vitrine_lennartsson_4b_120dpi