Archive 2022 KubaParis

Scorched Earth

Location

F5, St. Petersburg

Date

15.04 –15.04.2022

Photography

Karina Azizova

Text

Polyhedron, Scorched Earth, 2022, approx. thirty minute process Apr 16, 2022 at F5, St. Petersburg Garments, styling, direction: Polyhedron Documentation, styling, choreography: Karina Azizova PA: Jenya Koinova Additional footage: Anastasiya Tutynina Talents: Polina Nasulich, Agata Volkova, Daria Tikhonova, Katy Bikova, Olga Zapolskaya, Anna Shkaruba, Varya Kozhevnikova, Anja Romanova, Margo Airapetova, Feya Flame, Lena Genova, Jenya Koinova, Sasha Koinova, Asya Urazbakhtina, Elizaveta Pechenevskaya, Xenia Matskevich Hair: Nik Morozov Sound: Lera Orlova, Morgan Korolkov, Maksim Mironov, Artem Stepanov