Submission
Polyhedron

Scorched Earth


<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/homepages/8/d512831531/htdocs/KubaParis/wp-content/themes/kubaparis-theme/single.php</b> on line <b>130</b><br />
h

Polyhedron, Scorched Earth, 2022, approx. thirty minute process

Apr 16, 2022 at F5, St. Petersburg

Garments, styling, direction: Polyhedron
Documentation, styling, choreography: Karina Azizova
PA: Jenya Koinova
Additional footage: Anastasiya Tutynina
Talents: Polina Nasulich, Agata Volkova, Daria Tikhonova, Katy Bikova, Olga Zapolskaya, Anna Shkaruba, Varya Kozhevnikova, Anja Romanova, Margo Airapetova, Feya Flame, Lena Genova, Jenya Koinova, Sasha Koinova, Asya Urazbakhtina, Elizaveta Pechenevskaya, Xenia Matskevich
Hair: Nik Morozov
Sound: Lera Orlova, Morgan Korolkov, Maksim Mironov, Artem Stepanov